รถเข็น

อุปกรณ์การติดตั้งมาตรฐานจากไดกิ้น

No. Item อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน งานเพิ่ม
( Cost per unit/1 metre )
งานเพิ่ม
( Market Price per unit/1 metre )
1 ท่อทองแดง 4 เมตร Wall Type
(0.8 mm ตามสเปคท่อแถมไดกิ้น)
ท่อแถม 4 เมตร 400 บาท 600 บาท
2 สายไฟ
(สาย main)
สายยาว 10 เมตร 100 บาท
(รวมท่อร้อยสาย PCV)
150 บาท
(รวมท่อร้อยสาย PCV)
3 รางครอบท่อ 4 เมตร 250 บาท 300 บาท
4 ฉนวนหุ้มท่อ แถมมากับท่อ - -
5 ท่อน้ำทิ้ง 1/2" 4 เมตร 30 บาท 50 บาท
6 เบรคเกอร์ไม่เกิน 20 Amp 1 ชุด 1 ชุด X X
7 ขาแขวนคอยล์ร้อนสำเร็จรูปชนิดหนา 1 ชุด
พร้อมยางรอง หรือ ขายางตั้งพื้น 3 นิ้ว
1 ชุด ขากระเช้า350 บาท ขากระเช้า 500 บาท
8 งานเจาะผนังพีแคส 1 จุด 250 บาท 350 บาท
9 รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี - -

หมายเหตุ
# ราคาเหมาค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมเมนไฟฟ้า 3,500.00 บาท (ใช้ท่อแถมไดกิ้น)
# งานเพิ่มค่าท่อน้ำยาส่วนเกิน 4 เมตร คิดเมตรละ 600.00 บาท รวม ท่อน้ำยาพร้อมฉนวน + สายไฟ ระหว่าง FCU , CDU + ท่อน้ำทิ้ง(ไม่ใส่ฉนวน)