นโยบายการรักษาความลับ

https://shop.daikin.co.th ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้า ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

 1. ทางเว็บไซต์ https://shop.daikin.co.th จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล และ การโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมลก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมลจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง
 2. หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือ การอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
 3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล
  1. วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  2. การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ
  3. เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
  4. ประเภทของการสืบค้น
  5. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  6. ชื่อ นามสกุลผู้ซื้อ
  7. ที่อยู่ผู้ซื้อ
  8. เบอร์โทรผู้ซื้อ
  9. อีเมลผู้ซื้อ
  10. วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ
  11. วัน เวลา จัดส่งและติดตั้งสินค้า
  12. ระยะเวลารับประกันสินค้า
  13. ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ผู้ซื้อเลือก
 4. https://shop.daikin.co.th อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่าง ๆโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ร้านค้า อาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของร้านค้า ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
  1. [หมายเลขไอพี (IP Address)
  2. ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
  3. Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
  4. เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
  5. เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของร้านค้า (Referring Website)]
 5. การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคุณสามารถเรียนรู้วิธีการเข้าถึงและลบสมาชิกได้โดยการเข้าไปที่การตั้งค่าสมาชิก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถยื่นคำขอลบของคุณได้โดยการส่งแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้