DAIKIN MAX CARE!! เซอร์ไพรส์ขยายสุข! ดูแลฟรี 2 ปีเต็ม

DAIKIN MAX CARE!! เซอร์ไพรส์ขยายสุข! ดูแลฟรี 2 ปีเต็ม
ฟรี!! เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น MC40UVM6-7 เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ MAX INVERTER KZ Series

📌 สุขที่ 1 ขยายรับประกันฟรี 2 ปีเต็ม!! ฟรี!! ค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อม และค่าอะไหล่ทุกชิ้นส่วน!
📌 สุขที่ 2 ซื้อ 1 ฟรี 1 ฟรี!! เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น MC40UVM6-7 เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ MAX INVERTER KZ Series

tentcard-01

tentcard-back-01

เพิ่มเพื่อน

 

สุขที่ 1: ฟรีขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่ม เป็น 2 ปี
เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรมสุขที่ 1 (สำหรับลูกค้า)

 1. เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นเฉพาะรุ่น FTXU-XV2S, FTKM-WV2S, FTKM-SV2S, FTKC-WV2S9, FTKC-TV2S, FTKF-XV2S, FTKF-WV2S, FTKF-UV2S, ATKC-TV2S, FTKQ-XV2S, FTKQ-WV2S, FTKQ-UV2S, FAVF-WV2S, FAVF-UV2S, FAVF-XV2S ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ และห้าง Homepro, Powerbuy, Powermall, Boonthavorn, Big C, Thai Watsadu โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ ยกเว้นตัวแทนจำหน่ายสำหรับงานโครงการ บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด ที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน จาก 1 (หนึ่ง) ปี เป็น 2 (สอง) ปี (การขยายระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว จะไม่คิดค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อม และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเครื่องปรับอากาศราคาโครงการ ราคาสินค้าตัวโชว์ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 2. โดยจะต้องเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ LINE @daikinthailand ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
  1) ชื่อ-นามสกุล
  2) ที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์, แขวง/ตำบล, เขต/อำเภอ ,จังหวัด)
  3) เบอร์โทรศัพท์
  4) อีเมล
  5) เดือนปีเกิด
  6) รุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและหมายเลข Serial No. (FCU)
  7) รูปถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ลงทะเบียน วันที่ซื้อ (ภายในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใดๆ โดยเด็ดขาด

   

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการรับประกัน ให้เฉพาะผู้ที่ทำการลงทะเบียนในหน้าโปรโมชั่น Daikin Max Care พร้อมกรอกข้อมูลและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และสำเร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 แล้วเท่านั้น

ข้อแนะนำเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่นสุขที่ 1 (สำหรับร้านค้า)

 1. ร้านค้าต้องออกใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ (ภายในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใดๆ โดยเด็ดขาด
 2. แจ้งรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและหมายเลข Serial No. (FCU) ให้ลูกค้าที่ซื้อทราบว่าจะต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการลงทะเบียน

สุขที่ 2: ฟรีเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MC40UVM6 เมื่อซื้อ MAX INVERTER KZ Series
เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรมสุขที่ 2 (สำหรับลูกค้า)

ข้อแนะนำเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่นสุขที่2 (สำหรับร้านค้า)

หมายเหตุ

เงื่อนไขการจัดส่งของรางวัลสุขที่ 2: ฟรีเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MC40UVM6 เมื่อซื้อ MAX INVERTER KZ Series

 1. เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นเฉพาะรุ่น FTKZ-VV2S ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ และห้าง Homepro, Powerbuy, Powermall, Boonthavorn, Big C, Thai Watsadu โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ ยกเว้นตัวแทนจำหน่ายสำหรับงานโครงการ บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด ที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะได้รับเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MC40UVM6 ฟรี จำนวน 1 เครื่อง พร้อมรับสิทธิ์ขยายระยะเวลาการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน จาก 1 (หนึ่ง) ปี เป็น 2 (สอง) ปี (การขยายระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว จะไม่คิดค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อม และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเครื่องปรับอากาศราคาโครงการ ราคาสินค้าตัวโชว์ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 2. โดยจะต้องเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ LINE @daikinthailand ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
  1) ชื่อ-นามสกุล
  2) ที่อยู่ในการจัดส่งเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น (กรุณากรอกที่อยู่ที่มีผู้รับสินค้าเท่านั้น)
  3) เบอร์โทรศัพท์
  4) อีเมล
  5) เดือนปีเกิด
  6) รุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและหมายเลข Serial No. (FCU)
  7) รูปถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ลงทะเบียน วันที่ซื้อ (ภายในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใดๆ โดยเด็ดขาด (ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นจะต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนใบเสร็จรับเงินที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น)
  ทั้งนี้ ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดข้อมูลอย่างใดอย่างนึง หรือหากบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และ ลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมาให้ทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นให้แก่ท่านได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุดและเด็ดขาด โดยท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใดๆ เงินใดๆ กับบริษัทได้ทั้งสิ้น

   

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น ให้เฉพาะผู้ที่ทำการลงทะเบียนในหน้าโปรโมชั่น Daikin Max Care พร้อมกรอกข้อมูลและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และสำเร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 แล้วเท่านั้น
 4. จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ จะได้รับเครื่องฟอกอากาศไม่เกิน 3 เครื่อง (เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว) และใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 คน เท่านั้น
 5. เครื่องฟอกอากาศไดกิ้นในแคมเปญนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของแถมอื่นๆ ได้
 6. หากทางบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ตอนลงทะเบียน โดยท่านจะต้อง Upload เอกสารเพิ่มเติมผ่าน link ที่ส่งให้ทาง SMS และ E -mail เท่านั้น หากท่านแจ้งไม่รับข้อความโฆษณาอาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี E-mail โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากท่านไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ให้ท่านในทุกกรณี

  ตัวอย่างกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องมีดังนี้

  • กรณีชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฎบนใบเสร็จรับเงิน
   วิธีการแก้ไข
   ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น หรือแจ้งดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลของแคมเปญนี้ให้ตรงกับชื่อในใบเสร็จรับเงิน
  • กรณีใบเสร็จรับเงินต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขาย
   วิธีการแก้ไข
   ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยระบุรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง และครบถ้วน
  • กรณีรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับรุ่นที่จะได้รับเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น (กรณีที่ร้านค้าออกใบเสร็จโดยระบุรุ่นที่ซื้อมาให้ผิด)
   วิธีการแก้ไข
   ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง
  • กรณีที่อยู่ในการจัดส่งเครื่องฟอกไม่ครบถ้วนหรือกรณีที่จัดส่งเครื่องฟอกไปตามที่อยู่ที่ระบุแล้วแต่ไม่มีผู้รับสินค้า
   วิธีการแก้ไข
   ต้องกรอกข้อมูลในการจัดส่งให้ครบถ้วนหรือเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเป็นที่อยู่ที่มีผู้รับสินค้าเท่านั้น
  • กรณีที่กรอกชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นเข้ามาผิด BTU หรือกรอกหมายเลข Serial No. (FCU) เครื่องปรับอากาศข้างในห้อง เข้ามาผิด (กรณีที่มีเคสการลงทะเบียนเข้ามาซ้ำหมายเลข Serial No. (FCU)
   วิธีการแก้ไข
   ต้องกลับไปดูที่ฉลากด้านข้างของเครื่องปรับอากาศ หรือด้านล่างของเครื่องว่าในฉลากระบุรุ่นและ Serial No. ไว้เป็นข้อมูลใด และถ่ายรูปฉลากส่งกลับมาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้งนึง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 7. หลังจากลงทะเบียนสำเร็จและส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติมผ่าน link ที่ส่งให้ทาง SMS และ E-mail ถูกต้องและครบถ้วน (ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ท่านจะได้รับเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MC40UVM6 ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอครบถ้วนและถูกต้อง
  1. ร้านค้าต้องออกใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ (ภายในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใดๆ โดยเด็ดขาด
  2. แจ้งรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและหมายเลข Serial No. (FCU) ให้ลูกค้าที่ซื้อทราบว่าจะต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการลงทะเบียน
  • การลงทะเบียนเพื่อขยายระยะเวลาการรับประกันนี้มีผลทันที โดยที่ท่านไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนในหน้ารับประกันผลิตภัณฑ์ซ้ำอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือระยะเวลาการรับประกันตามข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านได้ให้ไว้
  • หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Cool Line เบอร์ 1271 ทุกวันทำการ ในเวลา 07.00 น.– 24.00 น.
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ได้ที่
   https://www.daikin.co.th/maxcare-tracking
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
  • แคมเปญนี้เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ไม่รวมการขายผ่านโครงการ
  • ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทและ/หรืออยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้ใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอแก้ไข ระงับการใช้ หรือทำลาย โดยแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
  1. บริษัทฯ จะมีรอบในการตรวจสอบและจัดส่งของรางวัลทุกสัปดาห์ดังนี้
   - รอบที่ 1 คือ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
   - รอบที่ 2 คือ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
   - รอบที่ 3 คือ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
   - รอบที่ 4 คือ สัปดาห์ที่ 4 สิ้นเดือน
   - ตรวจสอบเพื่อดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปยังสถานที่ตามที่ท่านแจ้งไว้ ทั้งนี้ จำกัดการจัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
  3. ในกรณีส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่ระบุแล้วไม่มีผู้รับสินค้า ของรางวัลจะถูกตีกลับและท่านต้องดำเนินการชำระค่าแพ็คกิ้งใหม่และค่าจัดส่งของรางวัลใหม่อีกครั้งด้วยตนเอง
  4. ของรางวัลในแคมเปญนี้ดูแลและจัดส่งโดย บริษัท พริวิลเลจ แอนด์ เว็ลธ โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการจัดส่ง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-932-2621
   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  5. ของรางวัลในแคมเปญนี้ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี
   เว้นแต่ กรณีของรางวัลชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ หรือ Partner ผู้จัดส่งเท่านั้น โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนของรางวัล ได้ที่เบอร์ 02-932-2621 ภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนของรางวัลที่เสียหายให้เฉพาะท่านที่มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอเท่านั้น โดยจะต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายในขณะที่เปิดกล่องของรางวัล และเห็นสภาพกล่องพัสดุชัดเจน หรือของรางวัลที่เสียหายอย่างชัดเจน หรือกรณีที่ได้ของไม่ครบ ผิดแบบ หรือมีตำหนิ เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีคลิปวิดีโอในขณะที่เปิดกล่องของรางวัลยืนยัน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในทุกกรณี