“ไดกิ้นโปรปัง ตังเต็มเป๋า” รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่นที่ร่วมรายการ

ดีลดี โปรปัง! เกินต้านนน รับความคุ้มยกกำลัง 2 ที่ไดกิ้น! เท่านั้น พิเศษสุด เมื่อช้อปและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นสำเร็จรูป รุ่นที่ร่วมรายการ รับความคุ้มถึง 2 ต่อ แบบฟิน ๆ

คุ้มฟิน 1 คืนให้คุ้ม! รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท*
คุ้มฟิน 2 ผ่อนให้คุ้ม! ผ่อนสบาย ๆ 0%* กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ นานสูงสุดกว่า 10 เดือน**

เริ่มคุ้ม!! ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2564 -31 ม.ค. 2565 ที่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไดกิ้น  https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ หรือช้อปออนไลน์ได้ที่ https://shop.daikin.co.th/

คืนให้คุ้ม! สะดวก ง่าย รวดเร็ว! เพียงเข้าไปลงทะเบียนที่ https://www.daikin.co.th/pao-tung-registration/
หรือสแกน QR Code ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านหน้าเว็บเพจลงทะเบียน

** เฉพาะตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ (ทั้งนี้ บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด, Home Pro, Power Buy, Power Mall และบุญถาวร ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้)

เงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

 1. เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นสำเร็จเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ โดยรุ่น FTKZ-V, FTKM33NV2S, FTKM-S ได้รับเงินคืนชุดละ 2,000 บาท, FTKC-T, FTKF-U ได้รับเงินคืนชุดละ 1,000 บาท, FTKQ-U, FTM-P ได้รับเงินคืนชุดละ 500 บาท ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 2. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใน Application Line Official Account “Daikin Thailand” หรือ ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/pao-tung-registration พร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านหน้าเว็บเพจลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่
  2.1 ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ
  2.2 หมายเลขบัตรประชาชน
  2.3 เบอร์โทร
  2.4 อีเมล
  2.5 ที่อยู่
  2.6 รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนบัตรรับประกัน
  2.7 ภาพถ่ายบัตรประชาชน
  2.8 ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงินอย่างชัดเจน กรณีที่เลือกรับการคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ต้องทำการอัพโหลดภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร
  2.9 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อผู้ซื้อ วันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
  2.10 ภาพถ่ายบัตรรับประกันต้องกรอกรายละเอียดของผู้ซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน และตรงกับชื่อผู้ขอรับเงินคืนเท่านั้น
 3. จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น โดยชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารและภาพถ่ายบัตรรับประกัน
 5. หากทางบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ e-mail ที่ผู้ขอรับเงินคืนได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนขอรับเงินคืน ผู้ขอรับเงินคืนต้อง Upload เอกสารผ่าน link ที่ส่งให้ทาง SMS และ e-mail เท่านั้น หากผู้ขอรับเงินคืนแจ้งไม่รับข้อความโฆษณาอาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี e-mail โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากผู้ขอรับเงินคืนไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าว
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ระบุชื่อผู้ซื้อบนใบเสร็จรับเงินและบัตรรับประกัน หรือชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงิน ไม่ตรงกับชื่อในใบเสร็จและบนบัตรรับประกันสินค้า
 7. หลังจากลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จและส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนถูกต้องและครบถ้วน (ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับเงินคืนจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอครบถ้วนและถูกต้อง
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด