นโยบายการส่งสินค้า

หลังได้รับคำสั่งซื้อ พร้อมชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ตัวแทนจำหน่ายจะติดต่อผู้ซื้อตามข้อมูลที่ให้ไว้บนหน้าเว็บไซต์เพื่อยืนยันนัดหมายการส่งสินค้าและติดตั้ง หากมีการเลื่อนการนัดหมายสามารถดำเนินการได้ตามแต่ตกลงกันของทั้งสองฝ่าย โดย ก่อนวันนัดหมายเข้ารับการติดตั้ง 1 วัน จะมี SMS แจ้งเตือนผู้ซื้อให้ทราบอีกครั้งก่อนเข้าไปติดตั้งในวันถัดไป ราคาที่ชำระบนหน้าเว็บไซต์ครอบคลุมการติดตั้งมาตรฐานดังนี้

No. Item อุปรณ์ติดตั้งมาตรฐาน งานเพิ่ม
( Market Price per unit/1 metre )
1 ท่อทองแดง 4 เมตร Wall Type
(0.8 mm ตามสเปคท่อแถมไดกิ้น)
ท่อแถม 4 เมตร 600 บาท
2 สายไฟ
(สาย main)
สายยาว 10 เมตร 150 บาท
(รวมท่อร้อยสาย PCV)
3 รางครอบท่อ 4 เมตร 300 บาท
4 ฉนวนหุ้มท่อ แถมมากับท่อ -
5 ท่อน้ำทิ้ง 1/2" 4 เมตร 50 บาท
6 เบรคเกอร์ไม่เกิน 20 Amp 1 ชุด 1 ชุด X
7 ขาแขวนคอยล์ร้อนสำเร็จรูปชนิดหนา 1 ชุด
พร้อมยางรอง หรือ ขายางตั้งพื้น 3 นิ้ว
1 ชุด ขากระเช้า 500 บาท
8 งานเจาะผนังพีแคส 1 จุด 350 บาท
9 รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี -

หมายเหตุ
# ราคาเหมาค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมเมนไฟฟ้า 3,500.00 บาท (ใช้ท่อแถมไดกิ้น)
# งานเพิ่มค่าท่อน้ำยาส่วนเกิน 4 เมตร คิดเมตรละ 600.00 บาท รวม ท่อน้ำยาพร้อมฉนวน + สายไฟ ระหว่าง FCU , CDU + ท่อน้ำทิ้ง(ไม่ใส่ฉนวน)

เงื่อนไขการติดตั้ง

 1. ทางบริษัทฯ แถมท่อน้ำยาแอร์, ท่อน้ำทิ้ง, รางครอบท่อ รายการละไม่เกิน 4 เมตร (กรณีอุปกรณ์เกินเช็คราคาตามตารางด้านล่าง)
 2. ทางบริษัทฯ แถมชุดเบรกเกอร์ สายไฟ 1 ชุด ระยะไม่เกิน 10 เมตร, ขายาง, ขาเหล็ก ตามหน้างานจริง
 3. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ และ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่น ๆ ได้
 4. กรณีมีท่อน้ำประปา, ท่อสายไฟ หรือ ท่อชนิดอื่น ๆ ที่ฝังอยู่ในกำแพง ลูกค้าและนิติบุคคลต้องแจ้งแนวห้ามเจาะให้ช่างทราบ กรณีที่ไม่แจ้งให้ช่างทราบ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 5. ราคาไม่รวมการรื้อถอนแอร์เก่า
 6. กรณีช่างที่ติดตั้งไปตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย แล้วไม่สามารถทำการติดตั้งได้ เช่นลูกค้าไม่อยู่บ้าน หรือนิติบุคคลหมู่บ้านไม่ให้เข้า ช่างติดตั้งจะคิดค่าเสียเวลาเป็นจำนวน 2,000 บาทกับทางลูกค้า
 7. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น จ่ายกับช่างได้โดยตรง และรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
 8. ไม่รับกรณีลูกค้าซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเอง
 9. การติดตั้งทั้งหมดเป็นการเดินบนผนังและมีรางครอบท่อปิดเท่านั้น (เดินลอย)
 10. กรณีที่หน้างานติดตั้งเสี่ยงอันตรายและในพื้นที่สุง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งทุกกรณี
 11. กรณีที่หน้างานสูงเกินจำเป็นต้องตั้งนั่งร้าน บริษัทฯขอคิดค่าเช่านั่งร้านตามใช้งานจริง
 12. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนแอร์ที่ติดตั้งเรียบร้อยทุกกรณี
 13. กรณีติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนจุดติดตั้ง คิดค่าบริการตามตารางค่าติดตั้งแอร์
 14. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไปจ้างบุคคลทั่วไปหรือบริษัทอื่นนอกเหนือจากผู้ติดตั้งเดิมหรือบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัดมาแก้ไขงานติดตั้ง หรือ ให้ช่างทำงานนอกเหนือจากใบแจ้งงานโดยที่ไม่ผ่านบริษัทฯ
 15. ทางบริษัทฯ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี