Air purifier delivery time

ระยะเวลาในการทำรายการคำสั่งซื้อ

หากดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ภายในวันจันทร์ – ศุกร์ (ภายใน 15.00 น.)

เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ลูกค้าจะได้รับการกดรับออเดอร์จากร้านค้าภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ
เวลา 15.00 น. – 07.59 น. ลูกค้าจะได้รับการกดรับออเดอร์จากร้านค้าภายในวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อ

หากดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ภายในวันศุกร์ (หลัง 15.00 น.) – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ลูกค้าจะได้รับการกดรับออเดอร์ภายในวันจันทร์หรือวันทำการถัดไป หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ให้บริการขนส่งมีระยะเวลาการจัดส่งกี่วัน?

หมายเหตุ:  ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับระยะทางของที่อยู่ผู้รับและเวลาทำการของผู้ให้บริการขนส่งนั้นๆ

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าโดยประมาณแบบ Standard Delivery
หลังจากที่ได้รับการยืนยันในการกดรับออเดอร์จากร้านค้า 

จัดส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 1 - 2 วันทำการ
จัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัดประมาณ 3 - 4 วันทำการ
จัดส่งในพื้นที่ห่างไกลประมาณ 5 วันทำการ